top of page

4 Bedrooms, 4,000 Sq.m.

Bangkok

2013-2020

Location

Space

Year

Vibhavadi Residence
 

House with 5 small courtyards

บ้านหลังนี้มีคอร์ทขนาดเล็กจำนวนห้าคอร์ทกระจายตัวอยู่รอบบ้าน โดยแต่ละคอร์ทเชื่อมต่อกันด้วยพื้นที่ open space โดยรอบ
 

Architecture Design Company: POAR (Patchara + Ornnicha Architecture co.,ltd.)

Chief Architect: Ornnicha Duriyaprapan

Engineer: Basic Design co.,ltd.

ที่ว่างของบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากการวางตัวของคอร์ท และใช้กำแพงอิฐเป็นตัวกำหนดทิศทางการมองเห็นบริบทโดยรอบ และสร้างวิวที่เป็นส่วนตัวของห้องนอนแต่ละห้อง ดังนี้
 

การใช้ 3 courtyards —ให้พื้นที่ตรงกลางระหว่างคอร์สามคอร์ท เป็นห้องนั่งเล่น/กินข้าวของบ้าน ที่สามารถมองเห็นขอบเขตของบ้านได้โดยรอบและใช้ต้นไม้ใหญ่ในแต่ละคอร์ทบังมุมมองจากอาคารสูงสี่ชั้นโดยรอบพื้นที่ตั้งโครงการ

การใช้ 2 courtyards วางขนานกัน—ให้พื้นที่ที่ถูกขนาบด้วยคอร์ทสองคอร์ทเป็นห้องที่ต้องการการใช้งานแบบ open air เช่นห้องรับแขก เพราะมี cross ventilation จากคอร์ทสู่คอร์ท


การใช้ 1 courtyard ทำงานร่วมกับพื้นที่ open spaceโดยรอบบ้าน — ให้พื้นที่เหล่านี้สำหรับฟังก์ชั่นที่ใช้งานตอนกลางคืน เช่นห้องนอน โดยห้องทั้งสี่ห้องในบ้านจะมีวิวสองแบบคือวิวที่มองไปหาคอร์ทส่วนตัวที่ไม่ต้องปิดม่านก็ไม่เสียความเป็นส่วนตัว เพราะมีกำแพงอิฐขนาดใหญ่มาขวางปลายสายตา และวิวระยะไกลที่มองออกไปนอกขอบเขตของรั้วบ้านได้

Related Projects

bottom of page